Masz problem? Napisz do nas afspomoc@ms.gov.pl

Rejestracja konta

Dane logowania

Dane osobowe

Proszę czekać...

Podpisywanie regulaminu certyfikatem kwalifikowanym:

  1. Umieść kartę w czytniku kart kryptograficznych
  2. Kliknij przycisk "Podpisz regulamin"

Podpis elektroniczny złożony za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Zaleca się do składanie podpisu cyfrowego poprzez przęglądarki Firefox lub Chrome.